Projekt architektoniczny zabudowy szeregowej

OBIEKT

Projekt architektoniczny zabudowy szeregowej

LOKALIZACJA

Poznań

PROGRAM

Projekt z opcją segmentów jedno i dwu-lokalowych oraz otwartą strefą parkowania bezpośrednio pod budynkiem.

OPIS

Projekt domu szeregowego wchodzi w skład zespołu zabudowy, złożonego z kilku segmentów.
Założono, że projekt domu szeregowego ma dawać możliwość aranżacji dla mieszkań w układzie
jedno lub dwu-lokalowym. Dla polepszenia komfortu użytkowania, projektuje się dodatkowo
obszerne tarasy drewniane na dachu.

POWIERZCHNIA

108 – 160 m2

DATA

2013