Centrum naukowo-badawcze Instytutu PAN

OBIEKT

Projekt centrum naukowo badawczego Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

LOKALIZACJA

Poznań

PROGRAM

Laboratoria naukowo-badawcze, pomieszczenia dydaktyczne,
muzeum przyrodnicze, administracja, penthouse,
zielony dach użytkowy, parking podziemny.

POWIERZCHNIA

4 287,2 m2

DATA

projekt 2012