Kościół – rozbudowa kaplicy św. Augustyna

OBIEKT

Kościół – rozbudowa kaplicy św. Augustyna

LOKALIZACJA

Czapury, Wielkopolska

PROGRAM

Rozbudowa istniejącej kaplicy

POWIERZCHNIA

510 m2

DATA

2019